KRAM

KRAM

Tillsammans med målgruppen vill man utveckla ett nytt kulturpedagogiskt arbetssätt där barns och ungdomars behov, reflekterande, viljor och den konstnärliga processen står i centrum. Projektet ska bygga upp tre fysiska konstpedagogiska noder i Saxnäs, Dikanäs och Vilhelmina och även skapa en uppsökande mobil verksamhet baserad på det nya arbetssättet.

Syftet är att ge målgruppen insikter om konst och kultur och dess symbios med känslolivet, och genom kulturskapande bidra till en mer levande glesbygd i inlands- och fjällnära kommuner där de samiska och svenska kulturerna lever sida vid sida. För att skapa en hållbar struktur för metoden och tillgängliggöra verksamheten för målgruppen ska det utvecklas ett samarbete med skolan, fritidsgården, elevhälsan, biblioteket, föreningar och med konstnärer som besöker Ricklundgården. Processen och det nya arbetssättet ska sammanfattas i en metodhandbok och en film.
Efter projektet ska verksamheten ombildas till en förening. Arbetssättet ska inlemmas i stiftelsens konstpedagogiska verkstad EMMAS ordinarie verksamhet på Ricklundgården.
Allmänna Arvsfonden

Hej! Vad vill du göra?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt