Snöstjärnor och tångruskor

Snöstjärnor och tångruskor

– ett konstpedagogiskt projekt från söder till norr och tillbaka

Sverige är ett väldigt långt land. Från den nordligaste till den sydligaste spetsen är det 160 mil. Och mellan Halland och Västerbotten är det nästan 100 mil, fågelvägen.

I det konstpedagogiska projektet Snöstjärnor och tångruskor förs elever i Saxnäs i Vilhelmina kommun samman med elever från Halmstad och Laholm. Med konst, slöjd, berättelser och omgivningen som utgångspunkt utforskar vi hur vår identitet påverkas av natur och kultur. Vilka likheter och olikheter finns? Snöstjärnan som symbol för norra Sverige kan tyckas väldigt olik tångruskan från södra. Men tittar man noga så är formen ganska lik. Och båda består till stor del av samma material – vatten.

Projektet är ett samarbete mellan resurscentrum Konst i Halland och Ricklundgårdens konstpedagogiska verkstad EMMAS i Saxnäs. Det tar avstamp i ett konstnärligt residensutbyte mellan Halland och Västerbotten.

Projektet är uppdelat som en flerstegsraket:

– Föra samman. Genom utbyte av insamlat naturmaterial från respektive närområde, filmade hälsningar med platsbundna berättelser och sägner samt olika kulturella erfarenheter lär sig eleverna genom varandra. Om geografi och natur, språk och kultur.

– Inspirera. Genom att arbeta tillsammans med en konstnär vill vi inspirera till eget skapande och uttryck.

– Skapa. Slöjden har en universell tradition som kulturbärare. Uttrycken kan vara ganska lika varandra även om det geografiska avståndet är långt. Slöjd och konst är i sig språk, som kan förena och skapa samtal.

Snöstjärnor och tångruskor – bakgrunden

Hej! Vad vill du göra?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt