EMMAS

EMMAS

Du kanske funderar varför F.d. Rävlyan nu har bytt namn till EMMAS, och vad som händer här? EMMAS har naturligtvis tagit namnet efter vår fantastiska konstnär Emma Ricklund.

EMMAS verkstad är i huvudsak till för barn och unga i Vilhelmina kommun men även unga och äldre vuxna samt pensionärer kommer att erbjudas aktiviteter. Dagtid när vi alla är på plats så är vem som helst välkommen att titta in, det blir vi bara glada över!


Vi vill skapa fler möjligheter för våra innevånare att kunna träffas och arbeta med olika konstformer, men även erbjuda konst och kulturaktiviteter som vi normalt bara hittar i städerna vid kusten eller i södra Sverige. Det kan vara exempelvis; screentryck, foto, film, textilkonst, grafik mm.


Vårt långsiktiga mål är att bli en levande och meningsfull verksamhet för våra barn/unga i Vilhelmina kommun. Barnen är vår framtid och därför syftar vår verksamhet till att ge barn och unga möjligheter att kunna hitta sina egna skapande aktiviteter. För oss känns det viktigt att erbjuda en trygg och inspirerande plats där barn/unga ska kunna utveckla sig själva och samverka med andra, genom konst & kultur i vår del av kommunen.


EMMAS verksamhet kommer naturligtvis också att besöka andra byar och Vilhelmina tätort, men vår bas kommer att finnas i Saxnäs.


Genom forskning ser vi att konst och kulturaktiviteter är en viktig friskfaktor i arbetet för att motverka psykisk ohälsa. På EMMAS vill vi bidra till att fler ska få möjlighet att må bra. Därför är vi stolta att kunna erbjuda konstpedagogik här i Saxnäs, för allas våra barn och ungdomar i hela kommunen!

 

Hej! Vad vill du göra?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt