U T S T Ä L L N I N G A R  2 0 1 7


S I G N A L E R E R S K A N
installation av
E L I N   M A R I A   J O H A N S S O N  och  E T T A   S Ä F V E

A T E L J É N  R I C K L U N D G Å R D E N   1  j u l i - 2 4  j u l i
JAG LÄNGTAR VIDDERNA
ELSE ALFELT

MUSEET 27 JUNI - 31 AUGUSTI

2 0 1 6

U T S T Ä L L N I N G A R  2 0 1 5


PER ELOF NILSSON RICKLUND
PRESENTATION AV

SPARBANKSSTIFTELSEN NORRLANDS STIPENDIATER 2015

ELINA NILSSON

JENNY BERG

I BÅTHUSET 4 JULI - 2 AUG.

HELENA ARVIDSSON
U T S I K T  M A R S F J Ä L L


W O R K S H O P S

JAN PHILIP SCHEIBE

SWAANTJE GÜNTZEL

ELIN MARIA JOHANSSON

JOHANNES BLOMQVIST


F Ö R E L Ä S N I N G

KRISTINA RAPACKI BERÄTTAR OM

A S G E R  J O R N


 


P Ä R L O R  F R Å N  R I C K L U N D G Å R D E N

                                              Konstcafé med Gerd Ulander och Henrik Nielsen  
                                                               PRALINERIET, Vilhelmina
                                                       ONSDAG 9 SEPTEMBER KL 19.00                                      
                                                                  Varmt välkomna!  

                                                    i samarbete med ABF Mitt i Lappland 

                                                             
                                                      E D V A R D  M U N C H  I  BILD ORD OCH TON
                                                                     
                                                             KONSTCAFÉ  PRALINERIET, VILHELMINA

                                                                
                                                              Gerd Ulander och Henrik Nielsen

                                                                   ONSDAG 14 oktober KL 19.00

                                                                             Varmt välkomna!

                                                             ABF Mitt i Lappland       Emma Ricklunds stiftelse

        
       


                                                                       
                                                                    BERÄTTARAFTON
                                                                      med bildvisning ur Ricklundgårdens samlingar

                                                                           ”LISA STEMP - TROTJÄNARINNA OCH VÄN.”
                                                                           RICKLUNDGÅRDEN

                                                                            Torsdag den 19 november
                                                                          kl. 13:00  och kl. 18:00
                                                                             Välkommen!

                                                                              VUALTJERE SAMIEN BIEJJIEHTIDIGARE HÄNDELSER


”REALLY, REALLY, REALLY” A x e l  L a r s s o n

”KONST ÖVERVINNER BARRIÄRER” R o n a l d  S a l a d i n

”DET STORA BLÅ”  H a n n a   H o l m g r e n  (visas i Båthuset)

H Ä N D E L S E R  2 0 1 8

K O M M A N D E   H Ä N D E L S E R

20 APRIL UTDELAS SPARBANKSSTIFTELSENS NORRLANDS STIPENDIER

SOMMARUTSTÄLLNINGAR  MED    ERIKA LANDSTRÖM      CECILIA HULTMAN       LOTTA HOLMGREN


BERÄTTARAFTNAR I BÄTHUSET


FÖRELÄSNING MED TOMAS COLBENGTSON  ”ALL MODERNISTISK KONST ÄR BASERAD PÅ URFOLKSKULTUR”


KONSTHÄNDELSE MED TOMAS COLBENGTSON VID SATSFJÄLLET


INVIGNING AV KONSTVERK