Ronald Saladin växte upp i Basel i Schweiz.

1969 köpte föräldrarna en stuga i Jormvattnet längs Vildmarksvägen.

De blev förälskade i platsen och

1984 öppnade Ronalds föräldrar ett gästgiveri där.

Efter faderns död 1993 blev det en svår tid för Ronald.

Det var svårt att hitta ett ställe där han kunde känna sig hemma.

Jormvattnet var den plats där han kände sig mest nöjd och trygg.


Eftersom Ronald har stora svårigheter att uttrycka sig i ord,


blir tecknandet och målandet hans språk.

Han tecknar och målar lidelsefullt och hans måleri genomgår ständigt nya

faser och han experimenterar hela tiden.



Som tecknare arbetar han ”som en seismograf”.

Han skapar utrymmen, förtätningar och intensiva streckvävnader.


Det synbart kaotiska tämjs av formell behandling och medvetenhet.


Hans mor Heidi berättar att Ronald förstår sex olika språk.


” Det är lätt att överskatta - och underskatta -Ronald”, säger hon.


Ronald arbetar sedan 2007 i ”der Kreativwerkstatt” i Basel.

 

U T S T Ä L L N I N G A R  2 0 1 7


S I G N A L E R E R S K A N
installation av
E L I N   M A R I A   J O H A N S S O N  och  E T T A   S Ä F V E

A T E L J É N  R I C K L U N D G Å R D E N   1  j u l i - 2 4  j u l i




JAG LÄNGTAR VIDDERNA
ELSE ALFELT

MUSEET 27 JUNI - 31 AUGUSTI

2 0 1 6

U T S T Ä L L N I N G A R  2 0 1 5


PER ELOF NILSSON RICKLUND
PRESENTATION AV

SPARBANKSSTIFTELSEN NORRLANDS STIPENDIATER 2015

ELINA NILSSON

JENNY BERG

I BÅTHUSET 4 JULI - 2 AUG.

HELENA ARVIDSSON
U T S I K T  M A R S F J Ä L L


W O R K S H O P S

i juli. Tid annonseras senare

JAN PHILIP SCHEIBE

SWAANTJE GÜNTZEL

ELIN MARIA JOHANSSON

JOHANNES BLOMQVIST


F Ö R E L Ä S N I N G

KRISTINA RAPACKI BERÄTTAR OM

A S G E R  J O R N


 


P Ä R L O R  F R Å N  R I C K L U N D G Å R D E N

                                              Konstcafé med Gerd Ulander och Henrik Nielsen  
                                                               PRALINERIET, Vilhelmina
                                                       ONSDAG 9 SEPTEMBER KL 19.00                                      
                                                                  Varmt välkomna!  

                                                    i samarbete med ABF Mitt i Lappland 

                                                             
                                                      E D V A R D  M U N C H  I  BILD ORD OCH TON
                                                                     
                                                             KONSTCAFÉ  PRALINERIET, VILHELMINA

                                                                
                                                              Gerd Ulander och Henrik Nielsen

                                                                   ONSDAG 14 oktober KL 19.00

                                                                             Varmt välkomna!

                                                             ABF Mitt i Lappland       Emma Ricklunds stiftelse

        
       


                                                                       
                                                                    BERÄTTARAFTON
                                                                      med bildvisning ur Ricklundgårdens samlingar

                                                                           ”LISA STEMP - TROTJÄNARINNA OCH VÄN.”
                                                                           RICKLUNDGÅRDEN

                                                                            Torsdag den 19 november
                                                                          kl. 13:00  och kl. 18:00
                                                                             Välkommen!

                                                                              VUALTJERE SAMIEN BIEJJIEH



TIDIGARE HÄNDELSER


”KONST ÖVERVINNER BARRIÄRER”  R o n a l d   S a l a d i n

”DET STORA BLÅ”  H a n n a   H o l m g r e n  (visas i Båthuset)

Det är spännande att utifrån en enkel beståndsdel
genom upprepning skapa något monumentalt. 
Upprepningen är fascinerande och kan ge samma upplevelse som i naturen.

Jag utgår ifrån hantverket. Genom upprepning bygger jag vidare.

Det gäller såväl mina teckningar som mina virkningar. 
Långsamheten är viktig.

Jag låter materialet leda väg och sätta gränserna.