RICKLUNDGÅRDENS TVÅ ATELJÉER

 

F O L K E A T E L J É N

Folkeateljén är inrymd i i Ricklundgårdens huvudbyggnad. Golvyta 50m²  med en takhöjd på 5 m. 
Sällskapshörna och utsiktsplats.  Två sovrum med 3 bäddar.  Möjlighet till extra bäddplatser.
Fullt utrustat kök.  Dusch och tvättmaskin i källarplanet.  TV och bredband.  Cykel och spark finns att tillgå.
Periodernas längd är 27 dagar. Kostnad 3.000 kr.

A N N E X A T E L J É N

ANNEXATELJÉN  är 25 m².  Litet beredningskök och trivsam storstuga. Sovalkov med två bäddar. Möjlighet till extra bäddplatser.
(Sänglinne kan hyras för 100:-/vecka..) Dusch. Tillgång till tvättmaskin. TV och bredband.
Cykel och spark finns att tillgå. Kostnad: 750 kr. / vecka.  Lediga veckor:   2019: v 43 - 52.  

S A T S F J Ä L L S A T E L J É N

Folke Ricklund byggde en stuga kallad ”Folkeateljén” eller Satsfjällsateljén på en fjällsluttning på Satsfjällets baksida.
Det är ingen ateljé i egentlig mening, men där bodde och arbetade han ofta.
Det finns bilväg fram till fjällets fot och därefter är det en timmes vandring eller skidtur fram till stugan.
En enastående möjlighet att arbeta nära naturen.
Ricklundgården har ingen möjlighet att fördela vistelser där, men vi hjälper gärna till med information.

Ricklundgården är ett konstnärshem från 1940-talet. Det byggdes av Emma och Folke Ricklund.

Redan tidigare hade Folke byggt ateljén. Många konstnärer sökte sig till Saxnäs under den här tiden.

Paret skildes så småningom och Folke flyttade till Norrköping, men konstnärerna fortsatte att komma.

Emma upplät ateljén till andra konstnärer och det blev allt viktigare för henne att hjälpa och stödja dem.

I sitt testamente uttryckte hon sin vilja att konstnärer även efter hennes bortgång skulle få arbeta i ateljén. En stiftelse bildades och 1972 kunde man ta emot den förste stipendiaten.

Organisation:
Huvudmän är Västerbottens Läns landsting / Region Västerbotten och Vilhelmina kommun.

Styrelsen består av 7 ledamöter och deras ersättare.

Förutom huvudmännen representeras KRO och Kungliga Konstakademien.


Styrelsens arbetsutskott utser stipendiater.

Ansökningar tas emot året runt.

Vistelserna i stora ateljén fördelas företrädesvis till sökande med högre konstutbildning.

Alla konstnärer oavsett disciplin är välkomna att ansöka.

Vistelserna i stora ateljén indelas i 12 perioder om 27 dagar.

Vistelserna i Annexateljén fördelas veckovis. Ingen begränsning i antal veckor.

Gästande konstnärer har möjlighet till  ”Öppet Hus” eller annan aktivitet 

för att presentera sitt konstnärskap.
Kulturaftnar, föreläsningar och utställningar anordnas.

Samarbete med bybor, Saxnäs IBF och skolan förekommer.
Projekten kan handla om konst, dans och litteratur....