ATELJÉER

 

Ricklundgården har två ateljéer.
Stora Folkeateljén som är inrymd i huvudbyggnaden och Annexateljén i sommarstugan.
Ans och regl.pdf

F O L K E A T E L J É N

FOLKEATELJÉN : 50 m2 med en takhöjd på 5 m. Sällskapshörna och utsiktsplats.

                               Två sovrum med tre bäddar. Möjlighet till extra bäddplatser.  
                               Fullt utrustat kök.

                               Dusch och tvättmaskin i källarplanet.

                               TV, radio och bredband. Cykel och spark finns att tillgå.

                               Periodernas längd: 27 dagar. Kostnad: 3.000 kr.

A N N E X A T E L J É N

Annexateljén:  25 m2.

                        Litet beredningskök och trivsam storstuga.
                        Sovalkov med två bäddar. Möjlighet till extra bäddplatser.
                        Dusch. Tillgång till tvättmaskin.

                        TV, radio och bredband. Cykel och spark finns att tillgå.

                         Hyres veckovis. Kostnad: 750 kr. / vecka.

SATSFJÄLLSATELJÉN

KÅTAN VID SKOGSKANTEN PÅ GÅRDEN.

Man kan också prova på att sova i husets kåta - tryggt belägen på Ricklundgårdens tomt.

Ansökan        INFORMATION        SSN

Ricklundgården är ett konstnärshem från 1940-talet. Det byggdes av Emma och Folke Ricklund.

Redan tidigare hade Folke byggt ateljén. Många konstnärer sökte sig till Saxnäs under den här tiden.

Paret skildes så småningom och Folke flyttade till Norrköping, men konstnärerna fortsatte att komma.

Emma upplät ateljén till andra konstnärer och det blev allt viktigare för henne att hjälpa och stödja dem.

I sitt testamente uttryckte hon sin vilja att konstnärer även efter hennes bortgång skulle få arbeta i ateljén. En stiftelse bildades och 1972 kunde man ta emot den förste stipendiaten.

Organisation: Huvudmän är Region Västerbotten och Vilhelmina kommun.

Styrelsen består av 7 ledamöter.

Förutom huvudmännen representeras KRO och Kungliga Konstakademien.

Stiftelsen har för närvarande 3 anställda.
Gerd Ulander, ordf.  ansvarar för vistelser, aktiviteter och utställningar.

Rickard Holmberg, vaktmästare, snickare.

Catharina Wallenå, administration, guidning m.m.


Styrelsens arbetsutskott utser stipendiater.

Ansökningar tas emot året runt.

Vistelserna i stora ateljén fördelas företrädesvis till sökande med högre konstutbildning.

Alla konstnärer oavsett disciplin är välkomna att ansöka.

Vistelserna i stora ateljén indelas i 12 perioder om 27 dagar.

Vistelserna i Annexateljén fördelas veckovis. Ingen begränsning i antal veckor.

Gästande konstnärer har möjlighet till  ”Öppet Hus” eller annan aktivitet 

för att presentera sitt konstnärskap.
Kulturaftnar, föreläsningar och utställningar anordnas.

Samarbete med bybor, Saxnäs IBF och skolan förekommer.
Projekten kan handla om konst, dans och litteratur....

Lediga veckor i Annexet    2017: v. 48- 51. 


Folke Ricklund byggde en liten stuga kallad Satsfjällsateljén på en fjällsluttning.
Det är ingen ateljé i egentlig mening, men där bodde och arbetade han ofta, Det finns bilväg fram till fjällets fot och därefter är det en timmes fotvandring eller skidtur fram till stugan. En enastående möjlighet att arbeta nära naturen.